Roelof Pieter Koning

Tijdelijk toegevoegd aan het bestuur als lid van de kandidaatstellingscommissie.